633 047 379 info@martamoli.com

Lloguer d'equip de magnetoteràpia

 
 
 
 Comptem amb un nou equip de magnetoteràpia Mag 2000 plus i-tech per complemntar els tractaments i avançar cap a la Salut.Els tractaments de magnetoteràpia eficaços són de molt llarga durada, per aquest motiu son tractaments que cal fer al domicili i principalment durant les hores de son.
 
 
 
 
 
 
La Magnetoteràpia és l’aplicació d’una teràpia física basada encamps magnètics sobre la lesió, amb la finalitatd’incrementar el metabolisme local per accelerarels processos de regeneració tissular.

La magnetoteràpia és eficaç perquè els camps magnètics de baixa freqüència actuen sobre la membrana cel·lular fent-les més receptores, així restablir el potencial correcte de membrana que és fonamental per assegurar un bon aport de nutrients dins de la cèl·lula.

A més, els camps magnètics de baixa freqüència tenen un efecte especial en la migració d’ions Calci dins del teixit ossi, que és capaç d’induir a la consolidació de la massa òssia i afavorir la reparació de les fractures.

 

Quins tractaments es fan amb magnetoteràpia?

 •     Fractures
 •     Fisures
 •     Edema ossi
 •     Fractura trabecular
 •     Fractures d’estrès
 •     Periostitis
 •     Pròtesis i osteosíntesis
 •     Implants ossis
 •     Osteonecrosi
 •     Necrosi avascular
 •     Pseudoartrosis (osteomielitis)
 •     Contusió òssia
 •     Retràs en la consolidació de fractura òssia
 •     Osteoporosis
 •     Esquinços i contusions
 •     Alleujament del dolor

 

Quins beneficis té sobre el nostre organisme?

 

 •     Alleuja el dolor
 •     Accelera els processos de recuperació
 •     Afavoreix l’intercanvi d’ions a nivell cel·lular
 •     Millora l’oxigenació i nutrició dels teixits
 •     Redueix les inflamacions
 •     Estimula la reabsorció dels edemes
 •     Regenera el teixit cel·lular
 •     Desaccelera el procés de disminució de la densitat òssia

 

Quins avantatges té el tractament amb magnetoteràpia?
 
 

 •     Teràpia no invasiva i segura
 •     Indolora
 •     Redueix els temps de recuperació
 •     Possibilitat de rebre tractaments de llarga duració

 
 
Contraindicacions

 

 •     Embaràs
 •     Implantes electrònics (marcapassos, bomba insulínica o altres pròtesis elèctriques)
 •     Processos infecciosos

 
 
Per què la magnetoteràpia ha de ser de baixa freqüència?
 
 

Els camps magnètics de la magnetoteràpia de baixa freqüència interactuen amb el teixit cel·lular millorant-ne la homeostasi interna i augmentant l’activitat metabòlica, així afavoreix una recuperació més ràpida.

Actuen sobre les membranes cel·lulars fent-les més receptores. Restableix el potencial de membrana òptim per assegurar un bon aport nutricional sobre la cèl·lula.

A nivell orgànic, i en definitiva, sobre les diferents estructures anatòmiques, aquests efectes es tradueixen en la reducció de la inflamació, l’estimulació de la absorció dels edemes i l’analgèsia.

A més, els camps magnètics de baixa freqüència tenen un efecte especial en la migració dels ions calci dins del teixit òssi, que és capaç d’induïr a la consolidació de la massa ossia i a afavorir la reparació de les fractures.
 
 
Els tractaments amb magnetoteràpia poden ser perillosos?

 
 

Cap estudi científic ha demostrat que aquest tipus de tractament puguin ser perjudicials sobre les persones. Veure contraindicacions.
 
 
Què haig de notar durant el tractament amb magnetoteràpia?
 
 

No ha de notar res. La magnetoteràpia és una tècnica “freda” que no escalfa els teixits biològics. Tampoc té efectes mecànics tipus vibració.
 
 
La Magnetoteràpia està contraindicada amb la presència de pròtesis metàl·liques?

 
 

No. La intensitat de les freqüències i dels camps magnètics utilitzats en la magnetoteràpia no causen l’escalfament o el desplaçament de pròtesis de materials ferromagnètics.
Tot i això, aquest tipus de pròtesis avui dia son poc habituals, ja que son més comunes les pròtesis d’aliatges no sensibles  a camps magnètics.